Nhạc  

Lối Cũ Chẳng Sao Quên

Phạm Anh Dũng

thơ Phạm Ngọc


(Cảm tác sau khi đọc xong “ Lối Cũ Chẳng Sao Quên” của Bích Huyền) Thôi gửi hồn anh cùng sống núiMột nắm xương tàn giữa mộ côiBao năm tình nghĩa em còn giữSỏi đá buồn đau cũng ngậm ngùi
 Còn đây Vĩnh Phú lời than óanLối cỏ mùa xưa dẫm dấu chânCòn đây nước mắt dài rơi xuốngChảy mãi về theo những con đường
 Thôi gửi hồn anh cùng sông núiMảnh chiến bào xưa dẫu hoang tànAnh đã đem than đền nợ nướcChết giữa muôn lòai vẫn hiên ngang
 
 Thôi gửi hồn anh cùng sông núiCát bụi về theo cát bụi thôiEm xin góp lại vùng kỷ niệmXa người “ Lối Cũ Chẳng Sao Quên”
 

Số Lần Chấm:  
38

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,922
Nguồn: Phạm Ngọc
Đăng bởi: Ngọc Dung (2/11/2005)
Người gửi: NgocDung