Nhạc  

Nắng Vỡ Ngậm Ngùi

Phạm Anh Dũng

thơ Song Vinh

Về trong nắng nhạt phố xưa
Gió ơi, gió cứ đưa làn mây bay
Buồn lên ngơ ngẩn đôi tay
Hỏi bên hội ngộ mấy ngày nào vui

Về trong nắng vỡ ngậm ngùi
Có đôi mắt ướt buồn tôi với người
Tim va bốn phía rã rời
Theo sông tìm biển nổi đời phù du

Về trong nắng đọng suy tư
Ôm từng tiếng gọi nghe như tiếng sầu
Thênh thang mà chẳng về đâu
Nhìn nhau bóng đọng giữa lời nhân gian


Số Lần Chấm:  
240

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 11,997
Nguồn: Phạm Anh Dũng
Đăng bởi: Pham Anh Dũng (9/16/2004)
Người gửi: Phạm Anh Dũng