Nhạc  

Rằng Xưa

Phạm Anh Dũng

thơ L.T. Quỳnh Hương

3/4
valse mederato

Rằng xưa cô nhỏ
Má đỏ môi hồng
Tóc đuôi gà búi
Chân sáo chạy rong

Tiếng cười rộn rã
Hai lúm đồng tiền
Đuổi chim bắt bướm
Thơ ngây dáng hiền

Sang năm tuổi mới
Hết búi đuôi gà
Chân cô bước nhẹ
Mây tóc mượt mà

Mắt nai như thoáng
Vương áng mây bay
Hình như cô bé
Đã hết thơ ngây

Đêm thu trăng sáng
Một ánh sao sa
Chắp tay nguyện ước
Tình yêu thật thà

Rằng xưa anh nhớ
Cô nhỏ mắt nâu
Tung tăng chim sáo
Đuôi gà theo sau

Rằng xưa anh nhớ
Anh nhớ rằng xưa


Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,095
Nguồn: L.T. Quỳnh Hương
Đăng bởi: Pham Anh Dũng (6/28/2004)
Người gửi: L.T. Quỳnh Hương