Nhạc Tân Nhạc

Chim Sáo Phương Nam

( chưa biết )

Gió phương Nam, gió bay về đâu
Mà sao tôi đêm ngày thương nhớ
Mà sao tôi đêm ngày mong chờ
Chờ mong chi rồi sáo cũng bay đi
Chờ mong chi rồi sáo cũng bay đi
Sáo bay mất rồi, sáo bay mất rồi
Thương sao câu ca điệu con sáo sang sông
Thương sao câu ca điệu con sáo xổ lồng

ĐK:
Gió...gió phương Nam. Gió...gió phương Nam
Gió mang nổi buồn giùm đời chim sáo
Gió mang nổi buồn giùm đời mất nhau
Chim sáo đâu vô tình, chim sáo đâu vô tình
Trọn đời thương nhớ đất phương Nam
Trọn đời thương nhớ gió phương Nam

Gió...gió phương Nam. Gió...gió phương Nam

Phi Nhung trình bày trong CD "Tân cổ giao duyên 3"


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,531
Nguồn:
Đăng bởi: TVMT (6/17/2004)
Người gửi: Trường Phi Bảo