Nhạc Tân Nhạc

Bài Thơ Tôn Nữ

Phạm Anh Dũng

thơ Phạm Ngọc

Trình bày:
Lily Doiron

Em còn Tôn Nữ ngày xưa
Huế còn hiu hắt chiều mưa Nội Thành
Em đi những bước vô hình
Cho tôi ngọn gió thất tình theo sau

Hương Giang nào biết nông sâu
Thuyền tôi chìm giữa biển màu mắt em
Môi thơm xinh nụ cười hiền
Giọng em rất Huế như chim gọi mùa

Em còn Tôn Nữ ngày xưa
Để tôi gom những giòng thơ gửi người
Tóc em vướng sợi tơ trời
Hoàng hôn tím cả ngàn lời ca dao

Vầng trăng khuất tự phương nào
Ngày mưa ngày nắng nỗi đau đoạn đành
Tình buồn sương khói mong manh
Em hồn Tôn Nữ tôi xanh tuổi chờTÀI LIỆU THAM KHẢO
CD Ai Ra Xứ Huế
Tiếng Hát Lily Doiron
Nhạc: Duy Khánh, Anh Bằng, Minh Kỳ, Trầm Tử Thiêng, Phạm Anh Dũng...
Lily Productions
(450)550-1904
(514)386-6748
www.lilydoironmusic.com


Số Lần Chấm:  
128

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,812
Nguồn: Phạm Ngọc
Đăng bởi: Ngọc Dung (5/31/2004)
Người gửi: Ngọc Dung
Người sửa: Pham Anh Dũng; Ngọc Dung;