Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Em Thích Anh

Ngoại Quốc

Anh lần đó ta gặp nhau
có nhớ không anh?
Chàng đã cho em biết bao
nhớ mong về chàng
Em yêu rồi chàng có biết không...
lâu không gặp lòng thấy nhớ mong
Chàng biết hay chăng
em đây thật lòng muốn nói....

Anh đã bao giờ anh thấy nhớ 1 ai
Người đó đã cho em
biết bao nhiêu đợi chờ
Chờ đến 1 ngày được cùng sánh đôi,
trên con đường ngày đó gặp nhau
Và mãi có nhau đi trên
con đường mai sau

Này anh yêu hỡi có biết
trái tim em đang mong
đang trông ngóng anh
Lòng yêu anh
nhưng biết cách nào thấy anh?
Tìm anh nơi đâu..?
muốn nói tiếng yêu anh
để con tim thôi buồn bã
Có biết không chàng?
(Hả)...
Biết hay không chàng?
(gì....)
Em thật lòng muốn nói

Rằng em yêu anh!!!
Vì em yêu anh!!!
Thật lòng con tim em
vẫn mong anh là của em đi
Em yêu mình anh (nhé)
Chỉ thương mình anh (nhé)
Chàng hãy tin em chàng ơi
Rằng em yêu anh
Vì em yêu anh
Thật lòng em mong sao
sẽ có 1 ngày đến bên em
Nói anh cũng nhớ em
Và mãi có nhau


Số Lần Chấm:  
29

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,261
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (5/19/2004)
Người gửi: Ngọc Dung