Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Đại Tình Ca (symphonie) (*)

Ngoại Quốc

LV: Phạm Duy

...


Số Lần Chấm:  
18

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,418
Nguồn: http://phamduy.com
Đăng bởi: ©¿® ()
Người gửi: