Nhạc Tân Nhạc

Quán Thời Gian

Phú Quang

 


Mời em vào quán Thời gian
Chạm ly ký ức, uống làn hương xưa
Mời em vào quán Không mùa
Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm.
Mời em vào quán Không năm
Để nghe nỗi nhớ ướt đầm kẽ tay
Mời em vào quán Không ngày
Để nghe lòng bỗng tràn đầy heo may
Môi mặn đắng niềm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đó em.


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,923
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngọc Dung