Nhạc Tân Nhạc

Lời Mẹ Âu Cơ

Xuân Điềm

Song Thuận

Trình bày:
Hiếu Trung , Thanh Liễu , Hoàng Nam

Năm ngàn năm xưa đó, con còn nhớ hay không?
Mẹ thường ru con ngủ trong chiếc nôi Lạc Hồng
U u u u u. U u u u u.
Quê hương ta thuở ấy trời đất rộng mênh mông
Từ Động Đình ra biển, Ba Thục tới hồ Thun
Con còn nhớ hay không? Con còn nhớ hay không?


Tổ tiên ta Lạc Việt, khởi đầu kinh Dương Vương
Làm vua miền Ngũ Lĩnh cùng người Hán tranh hùng.
Cha con Lạc Long Quân, dòng dõi thần Giao Long.
Mẹ cùng cha kết hợp tạo nên giống Tiên Rồng.
Con còn nhớ hay không? Con còn nhớ hay không?

Một ngày con lớn khôn là nước mắt tuôn ròng.

Năm mươi con xuống biển đi theo cha Lạc Long.
Con còn nhớ hay quên? Con còn nhớ hay quên?

Năm mươi con theo mẹ cùng vượt núi băng ngàn,
Về Miền Nam nắng ấm ta dựng nước Văn Lang.

Năm ngàn năm xưa đó, Nước ta thật huy hoàng.
Trời Nam riêng một cõi mười tám đời Vua Hùng.
Trăm con cùng một mẹ trăm tộc cùng một tên.
Có khi nào xung khắc (thì) nghĩ đến tình anh em!
Đừng bao giờ quên nhé , chúng ta người Việt Nam!


Số Lần Chấm:  
18

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,441
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngọc Dung
Người sửa: Cả Ngố 10/10/2003; Ngọc Dung 10/6/2003;