Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Let Get Loud

Ngoại Quốc

LV : Nhóm Tứ Ca Ngẫu Nhiên

Let's get loud, Let's get loud
Turn the music up let's do it
C'mon people let's get loud
Let's get loud
Turn the music up to hear that sound

Sôi lên nào, đêm quá vui
Đêm huy hoàng còn chần chờ chi nhau nữa. chân đan nhau bước say
Nếu đã quá yêu cuộc đời
Sao không xuôi nhịp chân bên nhau suốt đêm này
Mỗi tiếng trống lúc trong lòng mình, sao ta nghe ngọt say như tay ấm môi nồng

Trắng đêm cùng tiếng nhạc, trắng đêm cùng ta nhé
Trắng đêm cùng xoay trong say đắm
Trong đêm cùng tiếng nhạc, trắng đêm ta ca hát
Trắng đêm ta khiêu vũ tưng bừng
Trắng đêm cùng tiếng nhạc, trắng đêm cùng xoay trong say đắm
Trong đêm cùng huy hoàng, bước chân rộn lên với đêm vàng

Nếu có lúc sẽ xa rời nhau,
Xin mang bao thật lâu trong hân hoan của đêm này
Nếu có lúc sẽ lỡ nhịp dần
Xin trăng kia còn ghi nhớ những say đắm bây giờ.

Trắng đêm cùng tiếng nhạc, trắng đêm cùng ta nhé
Trắng đêm cùng xoay trong say đắm
Trong đêm cùng tiếng nhạc, trắng đêm ta ca hát
Trắng đêm ta khiêu vũ tưng bừng
Trắng đêm cùng tiếng nhạc, trắng đêm cùng xoay trong say đắm
Trắng đêm cùng huy hoàng, bước chân rộn lên với đêm vàng

Let's get loud, Let's get loud
Turn the music up to hear that sound
Sôi lên nào, đêm quá vui
Đêm huy hoàng còn chần chờ chi nữa
Chân ta đan bước say vui lên nào

Nếu có lúc sẽ xa rời nhau,
Xin mang bao thật lâu hân hoan của đêm này
Nếu có lúc sẽ lỡ nhịp dần
Xin trăng kia còn ghi nhớ những say đắm bây giờ.

Trắng đêm cùng tiếng nhạc, trắng đêm cùng ta nhé
Trắng đêm cùng xoay trong say đắm
Trong đêm cùng tiếng nhạc, trắng đêm ta ca hát
Trắng đêm ta khiêu vũ tưng bừng
Trắng đêm cùng tiếng nhạc, trắng đêm cùng xoay trong say đắm
Trắng đêm cùng huy hoàng, bước chân rộn lên với đêm vàng

Let's get loud .....Let's get loud ....
Let's get loud.....Let's get loud....
Let's get loud, Let's get loud
Turn the music up to hear that sound
Let's get loud, Let's get loud
Ain't nobody gotta tell you
What you gotta do
oh, yeah!


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,455
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngọc Dung