Nhạc Tân Nhạc

Mưa Xuân

Nguyễn Nhất Huy

Giọt mưa rơi trên lá non, mùa xuân đến bên hiên rộn ràng. Cầm tay em qua phố quen, mùa xuân đã nói gì bên em.
Giọt mưa rơi trong nắng xuân, tình yêu đến môi hôn thật gần. Giọt mưa rơi trong mắt em làm nên sóng lênh đênh cuộc tình.
Ngày nào quen em trên phố mưa bay, một giây phút vấn vương lòng ai. Nhìn mùa xuân sang trong mắt thơ ngây, lòng anh yêu nàng xuân đắm say.
Rồi cầm tay em qua phố hôm nay, chợt anh thấy tóc em màu mây. Từng hạt mưa xuân trong nắng bay bay, đẹp như khúc yêu đương dịu kỳ.


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,329
Nguồn: Nguyễn Nhất Huy
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngọc Dung