Nhạc Tân Nhạc

H'zen Lên Rẫy

Nguyễn Cường

Đung đưa, đung đưa. Chiếc gùi đung đưa, H'Zen lên rẫy, dung dăng, dung dăng. Chiếc còng đung đưa, H'Zen lên rẫy.
Ô, con đường đất đỏ.
Ô, mặt trời nắng đỏ.
Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê. Một rừng âm thanh, môt trời hương say, Ban Mê lộng gió. Em đi tỉa bắp, hay hái rau rừng. Đôi khi em hát.
(La la la la la al. la la lal la la la...)

Đung đưa, đung đưa. Chiếc gùi đung đưa, H'Zen lên rẫy, dung dăng, dung dăng. Chiếc còng đung đưa, H'Zen lên rẫy.
Ô, con đường đất đỏ.
Ô, mặt trời nắng đỏ.
Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê. Một rừng âm thanh, môt trời hương say, Ban Mê lộng gió. Em đi tỉa bắp, hay hái rau rừng. Đôi khi em hát.
(La la la la la al. la la lal la la la...)


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,013
Nguồn: Nhạc sĩ Nguyễn Cường
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngọc Dung
Người sửa: Ngọc Dung 7/18/2003; Mèo Úc Châu 7/18/2003;