Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Trái Tim Yêu

Ngoại Quốc

LV : Anh Thúy

Nhớ anh trái tim em luôn thầm khát khao
Người ơi đến bên em nói tiếng yêu
Vì con tim em quá ngây dại
Nhớ anh chỉ mong anh quay về đây với em
Dù thời gian có qua lòng em đây vẫn nhớ
Người yêu anh hỡi có hay
Người đi bỏ em chốn này
Người nào hay biết nơi đây em luôn mong chờ
Tình yêu chắp cánh ước mơ
Mà nay về nơi chốn nào
Cho dù xa cách con tim em trao về anh mãi

My heart, says we’ve got something real
Can I trust the way I feel
’Cause my heart’s been fooled before
Am I just seeing what i want to see
Or, is it true, could you really be
Someone to have and hold
With done my heart and soul
I need to know, before I fall in love
Someone who’ll stay around
Through all my ups and downs
Please tell me now, before I fall in love

I’m at, the point of on relum
So afraid of getting bumed
But I want to take a change
Please, give me a reason to believe
Say, that you’re the one, that you’ll always be
It’s been so hard for me to give my heart away
But I would give my everything ,
just to here you say(you’re)


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,703
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngọc Dung