Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

J. KRISHNAMURTI CUỘC ĐỜI và TƯ TƯỞNG

KRISHNAMURTI, J.

TÂM CẢM

Một cách rất đơn giản, khi bạn muốn hiểu một điều gì đó, thì tâm trạng của bạn lúc ấy như thế nào? Khi bạn muốn tìm hiểu con bạn, khi bạn muốn hiểu người nào đó, khi bạn muốn hiểu điều mà ai đó đang nói, lúc đó, tâm bạn đang ở trạng thái nào? Bạn không phân tích, phê bình, xét đoán những lời người kia đang nói, mà bạn lắng nghe, phải vậy không? Tâm trí bạn đang ở trạng thái mà tiến trình suy nghĩ không hoạt động nhưng rất tỉnh thức. Sự tỉnh thức đó không thuộc về thời gian, phải không? Bạn chỉ lắng tâm trí trong sự thức tỉnh, lặng lẽ tiếp thu và hoàn toàn tỉnh giác. Chỉ trong trạng thái tâm tư này, chúng ta mới có tâm cảm. Khi tâm tư bối rối, thắc mắc, lo lắng, mổ xẻ, phân tích, lúc đó không thể có tâm cảm. Khi lòng mong mỏi cảm thông thật là mãnh liệt, hiển nhiên khi đó tâm tư bạn sẽ thật là tĩnh lặng.

Điều đó, dĩ nhiên rồi, bạn phải thực nghiệm, đừng nghe theo lời tôi, nhưng rồi bạn sẽ thấy rằng càng phân tích, bạn càng ít tâm cảm.

(Trích The First & Last Freedom)


Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,526
Nguồn: Mạc Ðĩnh Chi 1968-1975
Đăng bởi: Tí Lười (7/9/2004)
Người gửi: TL
 
TIỂU SỬ J. KRISHNAMURTI / ÁNH SÁNG CHO CHÍNH MÌNH / BẢN THÂN VÀ SỰ SỢ HÃI / CHIẾN TRANH  / GIÁO DỤC  / KHÔNG THÀNH KIẾN / NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ SỢ HÃI / SỐNG ĐƠN GIẢN  / SỐNG Và CHẾT / SỰ SỢ HÃI  / TÂM CẢM  / TẦM ĐẠO và ĐẠO SƯ / TÂM TRÍ TĨNH LẶNG / THẨM QUYỀN NGĂN TRỞ SỰ HỌC HỎI / TÌNH CẢM CỦA ĐỨA TRẺ  / TRÍ TUỆ  / TỰ DO  / TỰ DO TƯ TƯỞNG / VẺ ĐẸP của THIÊN NHIÊN  / VỀ THẨM QUYỀN / YÊU / SỰ SỐNG VĨNH CỬU / CÁI MỚI TUYỆT DIỆU / CẢM NHẬN THỰC TẠI / GIẢI THOÁT KHỎI DÍNH MẮC / NIỀM TIN / GIAO CẢM VỚI THIÊN NHIÊN / VƯỢT NGOÀI SƯ SUY TƯỞNG / TỰ DO ÐÍCH THỰC / CỐT TỦY NHỮNG LỜI THUYẾT GIẢNG / TỰ QUAN SÁT / NỖI SỢ KHÔNG RỜI / CHẾT LÀ THẾ NÀO / SỰ THAY ÐỔI CẤP THIẾT / ÐẾN VỚI THƯỢNG ÐẾ / SỰ HÀI HÒA GIỮA SINH VÀ TỬ / SỰ HÀI HÒA TRONG ÐỜI SỐNG / TỰ TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH / TẦM ÐẠO và ÐẠO SƯ / NHÀ GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH / NIỀM AN LẠC CHÂN THẬT / CÁI ĐẸP và NHÀ NGHỆ SĨ / GIẢI TRỪ PHIỀN MUỘN / ĐƠN GIẢN và KHIÊM TỐN / TẠI SAO CHÚNG TA LỆ THUỘC? / TÔI SỢ CHẾT / VỀ THÓI NGỒI LÊ MÁCH LẺO / NIỀM HÃNH DIỆN / TÂM TĨNH LẶNG / KHI TÂM HỒN ĐƯỢC KHAI PHÓNG / THỰC TẠI / NỖI ĐAU / GIÁO DUC. / THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH / SỢ LÀ GÌ ? / KHÁT VỌNG / TÂM AN TỊNH / YÊU VÀ ĐAU KHỔ / GIAO CẢM VỚI MUÔN LOÀI / THÓI SỞ HỮU / SỐNG ĐẠO / CUỘC CÁCH MẠNG ĐÍCH THỰC / LẮNG NGHE / Krishnamurti và Thiền Định / Lời cuối của Krishnamurti /